Thi?t k? website

Thi?t k? website

Ch??ng trnh khuy?n mi thi?t k? website tr?n gi gi r? nh?t c th?

V?i m?c gi ch? t? 4.500.000 vn? l b?n ? s? h?u cho c nhn, cho cng ty mnh m?t website ??ng v?i nh?ng ch?c n?ng nh? mong mu?n ?? qu?ng b hnh ?nh, s?n ph?m, m hnh kinh doanh cho cng ty mnh.

Bao g?m:

  • Hosting (12 thng mi?n ph): dung l??ng 300 MB, b?ng thng 5000 MB
  • Domain (12 thng mi?n ph): tn mi?n qu?c t? .com, .info, .net ,...
  • Website hon ch?nh
  • H??ng d?n nh?p li?u
  • B?o hnh 12 thng

Gi trn Khng bao g?m ph nh?p li?u, khng bao g?m VAT(0%)

Gi duy tr website + thu domain + hosting h?ng n?m s? l 1.500.000 vn? / 1 n?m

M?i nhu c?u xin vui lng lin h?:

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- ?T: 0121.853.7776 (Mr. Nhn)

Hn h?nh ???c ph?c v?


COPYRIGHT (C) 2012 CNG TY C? PH?N PH?N M?M ?NG D??NG

TP.HCM: E2 C? X V?NH H?I, ???NG KHNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.475 -09.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An Bnh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 0907.888.925

KIN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Gi, Kin Giang
?T: 0918.49.28.49 0945.45.97.97