in01

Máy in hóa ??n Tawa PRP-085i.

 • Máy in nhi?t kh? gi?y 80mm
 • Màu ?en tuy?t ??p, thi?t k? v?ng ch?c
 • Thích h?p dùng in hóa ??n thanh toán và in b?p
 • Ch?ng n??c, d?u ?n và b?i b?n
 • T?c ?? in c?c nhanh: 260mm/s
 • Thay gi?y d? dàng, ch? ?? t? ??ng c?t gi?y
 • C?ng k?t n?i: c?ng USB + COM ho?c c?ng LAN
 • Xu?t x?: ?ài Loan
in02

Máy in hóa ??n Tawa PRP-250.

 • Máy in nhi?t kh? gi?y 80mm
 • Thi?t k? v?i phong cách sang tr?ng, bóng b?y v?i 2 màu ?en tr?ng k?t h?p
 • Thích h?p dùng in hóa ??n thanh toán
 • T?c ?? in c?c nhanh: 250mm/s
 • Thay gi?y d? dàng, ch? ?? t? ??ng c?t gi?y
 • Tích h?p s?n  3 c?ng k?t n?i: USB, COM và LAN
 • Xu?t x?: ?ài Loan
in03

Máy in hóa ??n EC Line EC-80320.

 • Máy in nhi?t kh? gi?y 80mm
 • Màu ?en tuy?t ??p, thi?t k? v?ng ch?c
 • Thích h?p dùng in hóa ??n thanh toán và in b?p
 • T?c ?? in c?c nhanh: 220mm/s
 • Thay gi?y d? dàng, ch? ?? t? ??ng c?t gi?y
 • Có 2 c?ng k?t n?i: USB và COM
 • Xu?t x?: H?ng Kông
in04

Máy in hóa ??n Birch PRP-085.

 • Máy in nhi?t kh? gi?y 80mm
 • Thích h?p dùng in hóa ??n thanh toán và in b?p
 • T?c ?? in c?c nhanh: 220mm/s
 • Thay gi?y d? dàng, ch? ?? t? ??ng c?t gi?y
 • Có 2 c?ng k?t n?i: USB và COM
 • Xu?t x?: ?ài Loan
in05

Máy in hóa ??n Citizen CT-S310II.

 • Máy in nhi?t kh? gi?y 80mm
 • Công ngh? Nh?t B?n
 • Màu ?en tuy?t ??p, thi?t k? v?ng ch?c
 • Dùng in hóa ??n và in b?p
 • T?c ?? in nhanh: 160mm/s
 • Thay gi?y d? dàng, ch? ?? t? ??ng c?t gi?y
 • Có 2 c?ng k?t n?i: USB và COM
 • Tích h?p s?n adaptor d??i chân ?? r?t g?n gàng
in06

Máy in hóa ??n Citizen CT-S601.

 • Máy in nhi?t kh? gi?y 80mm
 • Công ngh? Nh?t B?n
 • Màu ?en tuy?t ??p, thi?t k? v?ng ch?c
 • Dùng in hóa ??n và in b?p
 • T?c ?? in nhanh: 200mm/s
 • Thay gi?y d? dàng, ch? ?? t? ??ng c?t gi?y
 • C?ng k?t n?i USB ti?n l?i
 • Tích h?p s?n adaptor d??i chân ?? r?t g?n gàng
in07

Máy in hóa ??n EC Line EC-5890X.

 • Máy in nhi?t kh? gi?y 58mm, c?ng USB ti?n l?i
 • Màu ?en tuy?t ??p
 • Dùng in hóa ??n tính ti?n
 • T?c ?? in nhanh: 90mm/s, ti?ng ?n th?p
 • Thi?t k? nh? g?n, ti?t ki?m di?n tích
 • Xu?t x?: H?ng Kông


COPYRIGHT (C) 2012 CÔNG TY C? PH?N PH?N M?M ?ÔNG D??NG

TP.HCM: E2 C? XÁ V?NH H?I, ???NG KHÁNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.47509.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 – 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An B́nh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 – 0907.888.925

KIÊN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Giá, Kiên Giang
?T: 0918.49.28.49 – 0945.45.97.97