posTichHop

Máy POS b? tích h?p -> hi?n ??i nh?t.

 • Máy POS Zenis POS-3000-AT
 • Máy in hóa ??n EC Line EC-80320
 • Ph?n m?m bán hàng phiên b?n A (DD-Res A, DD- Shop A,…)
 • T?t c? tích h?p trong 1 máy POS thi?t k? tuy?t ??p và ch?c ch?n v?i màn h́nh c?m ?ng 15 inch c?c nh?y, CPU Intel  Atom N270 1.6GHz, RAM 1Gb, HDD 160Gb, ??c bi?t có loa tích h?p, keyboard mini, mouse
posRoi01

Máy POS b? r?i lo?i 1  -> m?nh m? nh?t.

 • CPU slim
 • Màn h́nh c?m ?ng Otek
 • Máy in hóa ??n EC Line EC-80320
 • Ph?n m?m bán hàng phiên b?n A (DD-Res A, DD- Shop A,…)
posRoi02

Máy POS b? r?i lo?i 2  -> hi?u qu? nh?t.

 • CPU slim
 • Màn h́nh LCD 18.5 inch
 • Máy in hóa ??n EC Line EC-80320
 • Ph?n m?m bán hàng phiên b?n A (DD-Res A, DD- Shop A,…)
posRoi03

Máy POS b? r?i lo?i 3 -> ti?t ki?m nh?t.

 • CPU th??ng
 • Màn h́nh LCD 15.6 inch
 • Máy in hóa ??n EC Line EC-5890X
 • Ph?n m?m bán hàng phiên b?n A (DD-Res A, DD- Shop A,…)


COPYRIGHT (C) 2012 CÔNG TY C? PH?N PH?N M?M ?ÔNG D??NG

TP.HCM: E2 C? XÁ V?NH H?I, ???NG KHÁNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.47509.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 – 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An B́nh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 – 0907.888.925

KIÊN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Giá, Kiên Giang
?T: 0918.49.28.49 – 0945.45.97.97