pos03

Máy POS P5500

 • CPU: Intel Core I5 -3317U-1.7Ghz to 2.6Ghz Max
 • RAM: DDR3-4G
 • Hard Disk: 128G SSD
 • OS: Option ( Windows XP/7/8/10, Android 4.4.4, Linux )
 • Màn h́nh: 15 inch
 • C?m ?ng ?a ?i?m
 • Bao g?m màn h́nh ph? phía sau 12.1 inch
 • Bao g?m ??u ??c th? t?
 • B?o hành 24 tháng
pos03

Máy KPOS-15i-3240

 • Màn h́nh 15 inch c?m ?ng ?i?n tr? 5 dây, h? tr? c?m ?ng b?ng ngón tay, móng tay, ??u th? ho?c bút c?m ?ng
 • CPU Intel Core i3 3240 3.3GHz
 • DDR3 2GB
 • HDD SATA 500GB
 • MSR
 • Ch?n thêm:  VFD, LCD second display
 • C?ng: USB x4, RJ45 x1, DVI x1, Audio x1, Mic x1, RS232 x1
 • Ngu?n PSU 300W
pos03

Máy KPOS 15i-2560

 • Màn h́nh 15 inch c?m ?ng ?i?n tr?, h? tr? c?m ?ng b?ng ngón tay, móng tay, ??u th? ho?c bút c?m ?ng
 • Intel Core i3 -2560M 2.3GHz
 • DDR3 2GB
 • HDD SATA 500GB/32GB SSD
 • MSR
 • Ch?n thêm:  VFD, LCD second display
 • C?ng: USB x4, RJ45 x1, DVI x1, Audio x1, Mic x1, RS232 x1
 • Ngu?n PSU 300W
pos03

Máy POS HW-3000

 • Display LCD 15 inch, touch 5-wire resistive frame type.
 • CPU Intel Celeron 1037U 1.8GHz, 2M Cache
 • DDR3 2GB
 • SSD 64GB
 • Power 60W Adaptor
 • Port: 4 COM, 6 USB, 2 PS/2, 1 Audio, 1 Mic, 1 VGA, 2 LAN
 • Made in KOREA
 • Option: Customer display 9.7 inch
 • Option: MSR ISO Track 1&2&3
pos01

Máy POS K-9000

 • POSReady2009/ POSReady7
 • EXTERNAL 60W ADAPTER INPUT: AC 100~240V/50~60Hz, OUTPUT: DC 12V/5A 1 x VGA
 • 2 x LAN PORTS
 • 2 x PS/2 (1 x MOUSE, 1 x KEYBOARD)
 • 6 x USB (4 x Rear, 2 x Side)
 • 4 x RS-232C (3 x DSUB-9P, 1 x RJ45)
 • 5-WIRE, RESISTIVE TOUCH
 • 15" TFT-LCD, LVDS, 1024x768
 • 2.5" SATA II 320GB
 • DDR3 SODIMM 2GB (up to 8GB, 2 slots)
 • INTEL CELERON 1037U 1.8GHz (Dual Core) + NM70 Express Chipset
 • Made in : Korea
pos02

Máy POS Z-9000

 • POSReady2009/ POSReady7
 • EXTERNAL 60W ADAPTER INPUT: AC 100~240V/50~60Hz, OUTPUT: DC 12V/5A
 • 1 x VGA
 • 2 x LAN PORTS
 • 2 x PS/2 (1 x MOUSE, 1 x KEYBOARD)
 • 6 x USB (4 x Rear, 2 x Side)
 • 4 x RS-232C (3 x DSUB-9P, 1 x RJ45)
 • 5-WIRE, RESISTIVE TOUCH
 • 15" TFT-LCD, LVDS, 1024x768
 • 2.5" SATA II 320GB
 • DDR3 SODIMM 2GB (up to 4GB, 2 slots)
 • INTEL ATOM D2550 1.86GHz (Dual Core) + NM10 Express Chipset
 • Made in : Korea
pos03

Máy POS I-9000

 • POSReady2009/ POSReady7
 • EXTERNAL 60W ADAPTER INPUT: AC 100~240V/50~60Hz, OUTPUT: DC 12V/5A
 • 1 x VGA
 • 2 x LAN PORTS
 • 2 x PS/2 (1 x MOUSE, 1 x KEYBOARD)
 • 6 x USB (4 x Rear, 2 x Side)
 • 4 x RS-232C (3 x DSUB-9P, 1 x RJ45)
 • 5-WIRE, RESISTIVE TOUCH
 • 15" TFT-LCD, LVDS, 1024x768
 • 2.5" SATA II 320GB
 • DDR3 SODIMM 2GB (up to 4GB, 2 slots)
 • INTEL ATOM D2550 1.86GHz (Dual Core) + NM10 Express Chipset
 • Made in : Korea


COPYRIGHT (C) 2012 CÔNG TY C? PH?N PH?N M?M ?ÔNG D??NG

TP.HCM: E2 C? XÁ V?NH H?I, ???NG KHÁNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.47509.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 – 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An B́nh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 – 0907.888.925

KIÊN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Giá, Kiên Giang
?T: 0918.49.28.49 – 0945.45.97.97