Do nhu c?u pht tri?n v m? r?ng, nay Cng ty CP Ph?n M?m ?ng D??ng c?n h?p tc v?i cc ??i tc lm ??i l phn ph?i ph?n m?m bn hng:

   • Cc ??i tc l cng ty ho?c c?a hng kinh doanh v? l?nh v?c tin h?c, ?i?n t? ? t?t c? cc t?nh thnh trn c? n??c
   •  C nhi?u chnh sch ?u ?i cho cc ??i l
   •  ??i l s? ???c t?p hu?n ??y ?? v? cc ph?n m?m c?a cng ty

    

 

M?i chi ti?t vui lng lin h?:

Mr. Thanh Tng

Mobile: 09.09.09.16.25

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

daily


COPYRIGHT (C) 2012 CNG TY C? PH?N PH?N M?M ?NG D??NG

TP.HCM: E2 C? X V?NH H?I, ???NG KHNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.475 -09.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An Bnh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 0907.888.925

KIN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Gi, Kin Giang
?T: 0918.49.28.49 0945.45.97.97