driver | PMDD

Gi?i_thi?u thao tác v?i DDRes

KMT?ng ph?n m?m xem báo cáo online
Khi mua ph?n m?m bán hàng s? ???c t?ng ph?n m?m xem báo cáo t? xa

Thông_tin khuy?n măi

Khuy?n măi Website Khuy?n măi T?t Bính Thân.
Khi mua ph?n m?m qu?n lư bán hàng DD, s? ???c t?ng máy in H?...

driver
1.
Powered by Tags for Joomla


COPYRIGHT (C) 2012 CÔNG TY C? PH?N PH?N M?M ?ÔNG D??NG

TP.HCM: E2 C? XÁ V?NH H?I, ???NG KHÁNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.47509.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 – 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An B́nh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 – 0907.888.925

KIÊN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Giá, Kiên Giang
?T: 0918.49.28.49 – 0945.45.97.97