cpu01

CPU th??ng.

 • Mainboard: Intel H61
 • CPU: Intel Celeron Dual G540 2.5GHz
 • RAM: 2Gb         
 • HDD: 160Gb   
 • Keyboard            
 • Mouse
cpu02

CPU slim.

Kích th??c nh? g?n, màu ?en tuy?t ??p
C?u h́nh m?nh m?:

 •   Mainboard: Intel H61
 •   CPU: Intel Pentium Dual G630 2.7GHz
 •   RAM: DDRAM3 1333 2Gb    
 •   HDD: 250Gb
 •   DVD: ? ??a DVD  
 •   Keyboard mini       
 •   Mouse
manhinh01

Màn h́nh LCD các lo?i.

 • Màn h́nh LCD 15.6 inch (Acer/Asus/AOC)
 • Màn h́nh LCD 18.5 inch (Acer/Asus/AOC)
 • Màn h́nh LCD 18.5 inch (Samsung/Dell/HP/LG)


COPYRIGHT (C) 2012 CÔNG TY C? PH?N PH?N M?M ?ÔNG D??NG

TP.HCM: E2 C? XÁ V?NH H?I, ???NG KHÁNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.47509.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 – 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An B́nh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 – 0907.888.925

KIÊN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Giá, Kiên Giang
?T: 0918.49.28.49 – 0945.45.97.97