phần mềm đông dương | PMDD

Gi?i_thi?u thao tc v?i DDRes

KMT?ng ph?n m?m xem bo co online
Khi mua ph?n m?m bn hng s? ???c t?ng ph?n m?m xem bo co t? xa

Thng_tin khuy?n mi

Khuy?n mi Website Khuy?n mi T?t Bnh Thn.
Khi mua ph?n m?m qu?n l bn hng DD, s? ???c t?ng my in H?...

phần mềm đông dương
2.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
Powered by Tags for Joomla


COPYRIGHT (C) 2012 CNG TY C? PH?N PH?N M?M ?NG D??NG

TP.HCM: E2 C? X V?NH H?I, ???NG KHNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.475 -09.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An Bnh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 0907.888.925

KIN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Gi, Kin Giang
?T: 0918.49.28.49 0945.45.97.97