Gi?i_thi?u thao tác v?i DDRes

KMT?ng ph?n m?m xem báo cáo online
Khi mua ph?n m?m bán hàng s? ???c t?ng ph?n m?m xem báo cáo t? xa

Thông_tin khuy?n măi

Khuy?n măi Website Khuy?n măi T?t Bính Thân.
Khi mua ph?n m?m qu?n lư bán hàng DD, s? ???c t?ng máy in H?...

S?n_ph?m ch? l?c

Ph?n m?m DDRes

Ph?n m?m qu?n lư và bán hàng DD-Restaurant (DDRes).

Ph?n m?m bán hàng và qu?n lư chuyên nghi?p dành cho các mô h́nh: Nhà hàng, quán ?n, quán nh?u, quán cà phê, trà s?a, ...
Qu?n lư kho hàng hóa, kho nguyên v?t li?u, ??nh l??ng nguyên li?u, thu + chi ti?n, công n?, qu?n lư khách hàng (khách hàng thân thi?t, tích l?y ?i?m,..)

Chi ti?t

Ph?n m?m DDKaraoke

Ph?n m?m qu?n lư và bán hàng DD-Karaoke(DDRes).

Ph?n m?m bán hàng và qu?n lư chuyên nghi?p dành cho các mô h́nh tính ti?n gi? nh?: Karaoke, bida, khách s?n, pḥng game, d?ch v? internet, sân banh, câu cá ...
Qu?n lư kho hàng hóa, kho nguyên v?t li?u, ??nh l??ng nguyên li?u, thu + chi ti?n, công n?, qu?n lư khách hàng (khách hàng thân thi?t, tích l?y ?i?m,..)

Chi ti?t

Ph?n m?m DDShop

Ph?n m?m qu?n lư và bán hàng DD-Shop.

Ph?n m?m bán hàng và qu?n lư chuyên nghi?p dành cho các mô h́nh: Shop, siêu th? mini, nhà sách, kho hàng, bán l? ...
Qu?n lư kho hàng hóa, thu + chi ti?n, công n?, t?n kho, qu?n lư khách hàng

Chi ti?t

Ph?n c?ng

Máy in bill

Máy in hóa ??n (in bill).

Máy in nhi?t, in không c?n m?c in, t?c ?? in nhanh ch?ng, t? ??ng c?t gi?y dùng in hóa ??n, in nhà b?p.

Xem chi ti?t

Màn h́nh c?m ?ng

Màn h́nh c?m ?ng.

Màn h́nh c?m ?ng h?ng ngo?i, ??p, ?? b?n cao, thao tác hoàn toàn trên màn h́nh giúp t?c ?? bán hàng t?ng.

Xem chi ti?t

Gi?y in bill

Gi?y in hóa ??n (in nhi?t).

Gi?y in cu?n dành cho máy in nhi?t, máy in hóa ??n, máy tính ti?n, gi?y nh?p t? Nh?t, ch?t l??ng cao.

Xem chi ti?t


COPYRIGHT (C) 2012 CÔNG TY C? PH?N PH?N M?M ?ÔNG D??NG

TP.HCM: E2 C? XÁ V?NH H?I, ???NG KHÁNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.47509.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 – 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An B́nh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 – 0907.888.925

KIÊN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Giá, Kiên Giang
?T: 0918.49.28.49 – 0945.45.97.97